Værkstedet

Bikuben Kollegiet har sit eget værksted, hvor der er mulighed for at reparere sin cykel, låne boremaskine eller arbejde med andet praktisk. Værkstedet er udstyret med en del værktøj og du kan få adgang til det ved at henvende dig til værkstedets formand.

Kollegiet har desuden en ladcykel i cykelkælderen, som beboere kan låne. Ved udlevering af nøgler til denne bedes henvendelse rettes til værkstedets formand.

Har du lyst til at hjælpe til med at forbedre værkstedet, så mangler vi nogle friske personer, som har hænderne skruet rigtigt på.