Beboerrådet

Beboerrådet består af en gruppe beboere, som er valgt til at varetage beboernes interesser og medindflydelse på vegne af Kollegianerforeningen ved den årlige generalforsamling. Beboerrådet forestår på beboerrådsmøder den daglige drift og træffer beslutninger vedrørende denne inden for de fastsatte rammer.

Beboerrådet afholder månedlige møder, hvor de forholder sig til interne henvendelser, fx fra beboerne eller udvalg på Bikuben Kollegiet, og henvendelser fra eksterne organisationer. Eksempler på interne henvendelser er udflugter/arrangementer for hele kollegiet, indkøb af fælles grill etc. Derudover planlægger og afvikler Beboerrådet selv en række årlige arrangementer, fx årlig tur til Ismageriet, Til Middag Hos, den årlige fællesrengøring.

Det er også Beboerrådet, der står for behandling af klagesager.

Beboerrådet står for indkaldelse og afholdelse af den ordinære generalforsamling og udvalgsbazaren i marts. Generalforsamlingen er den øverste myndighed i Kollegianerforeningen. Alle beboere er ved indflytning på kollegiet automatisk medlem af Kollegianerforeningen og har dermed mulighed for at deltage og stemme ved generalforsamlingen samt at stille op til Beboerrådet.

Beboerrådet er til en hver tid mellem 4-9 medlemmer. Hvis du synes, det lyder spændende at få mulighed for at have indflydelse på, hvordan Bikuben Kollegiet styres og hvilke beslutninger, der tages, kan du henvende dig personligt hos formanden for Beboerrådet eller skriftligt på formand@bikubenkollegiet.dk.

Har du officielle henvendelser, klager eller forespørgsler, kan du med fordel benytte samme mailadresse eller lægge en skriftlig henvendelse i Beboerrådets postkasse (befinder sig i postrummet blandt de øvrige postkasser).

Beboerrådet har også en kasserer. Kassereren har det økonomiske ansvar. Udvalgene kan få refunderet udgifter for deres aktiviteter ved indlevering af boner, faktura o.l. Hvis du har lagt ud på vegne af et udvalg, skal du sende et billede af kvittering til kasserer@bikubenkollegiet.dk. Husk at skriv hvilket udvalg det drejer sig om og dine kontooplysninger.

Kollegiets fineste udvalg!

da_DKDansk