Beboerrådet

Beboerrådet er en gruppe beboere som er valgt til at varetage beboernes interesser og medindflydelse på vegne af Kollegianerforeningen. Beboerrådet forestår på Beboermødets vegne den daglige drift og træffer beslutninger vedrørende denne inden for de fastsatte rammer.

Beboerrådet afholder månedlige møder, hvor de forholder sig til henvendelser fra beboerne eller udvalg internt på Bikuben kollegiet og henvendelser fra udefrakommende organisationer.
Det er også Beboerrådet der står for behandling af klagesager.

Beboerrådet står for indkaldelse og afholdelse af de to årlige ordinære beboermøder i marts og september. Beboermødet er den øverste myndighed i Kollegianerforeningen. Alle beboere er ved indflytning automatisk medlem af Kollegianerforeningen og har dermed mulighed for at deltage og stemme ved beboermødet.

Beboerrådet er til en hver tid mellem 5-9 medlemmer. Hvis du synes det lyder spændende at få mulighed for at have indflydelse på hvordan Bikuben kollegiet styres og hvilke beslutninger der tages kan du henvende dig hos beboerrådsformanden eller på formand@bikubenkollegiet.dk

Har du officielle henvendelser, klager, forespørgsler eller bare er interesseret i at vide mere kan du benytte samme mail-adresse eller ligge en skriftlig henvendelse i Beboerrådets postkasse.

Beboerrådet har også en kassér. Kasséren har det økonomiske ansvar. Udvalgene kan få refunderet udgifter for deres aktiviteter ved indlevering af boner, faktura o.l. Hvis du har lagt ud på vegne af et udvalg, skal du sende et billede til kasserer@bikubenkollegiet.dk husk at skriv hvilke udvalg det drejer sig om og dine konto oplysninger.

Kollegiets fineste udvalg!