Brandsikkerhed

Kollegiet har årligt inspektion af brandmyndighederne, der sammen med inspektøren gennemgår kollegiet for at finde eventuelle fejl, der skal rettes med det samme. Det kan være sko- tøjstativer, som blokerer brandvejen.

RMG Inspektion A/S kommer én gang om året. De tjekker, om vores brandanlæg er i orden, og om vi overholder gældende lovgivning, herunder ugentlig afprøvninger af sprinkleranlæg, som inspektøren foretager. RMG udformer en rapport, som brandmyndighederne ligeledes har adgang til.

Dansk Brandteknik kommer én gang årligt og efterser alt brandmateriale, herunder: pulverslukker, vandslukker, brandtæpper m.m.

Bravida kommer op til to gange årligt for at gennemgå og afprøve brandalarmer samt sprinkleranlæg på kollegiet.

Derudover kommer et ventilationsfirma flere gange årligt og gennemgår brandventilationen.

Kollegiet har rapporter og dokumentation på, at brandsikkerheden er tilfredsstillende og lever op til gældende krav og regler. Rapporterne er tilgængelige på inspektørens kontor.

da_DKDansk