FAQ

Her kan du finde svar på de mest stillede spørgsmål omkring vores kollegie.

Inspektøren
Inspektøren er tilknyttet kollegiet ca. 18 timer om ugen og kan træffes via mail: ins@bikubenkollegiet.dk og på telefon +45 23 83 08 10.
Hvordan virker dørtelefonen?
Kollegiets dørtelefoner er tilknyttet til den enkelte beboers telefonnummer. Du kan kun åbne de ydre døre. De enkelte døre til gangene skal åbnes manuelt.

  1. Du modtager et opkald. Når du tager telefonen, lyder der ’dørtelefonlyd’.
  2. Tryk 5 for at tale med personen i den anden ende. Du har nu to minutter.
  3. Tryk #61 for at åbne døren. Din gæst kan gå ind. Vær opmærksom på, at døren låser kort tid efter (som når du selv bruger din chip).
  4. Læg på som normalt og tag imod din gæst ved gangen.
Røg i køkkenet
Brandvæsnet rykker ud, hvis der opstår for meget røg i køkkenet. Det er en lydløs alarm. Skulle der opstå røg, anbefales det derfor at lufte ud med det samme. Røg kan for eksempel opstå hvis:

  • Man glemmer sin mad på kogepladen eller i ovnen.
  • Ovnen ikke bliver ordentligt rengjort.

Personen ansvarlig for udrykningen modtager en faktura. Hvis ingen er direkte ansvarlig eller der ikke er nogen, som melder sig, vil regningen deles på tværs af gangen, da rengøring er et fælles ansvar.

Al rengøring af fælleskøkkenerne er beboernes fælles ansvar. Dette gælder også ovne. Ovnene på kollegiet har en pyrolysefunktion. Det anbefales at denne bruges ofte, eventuelt i forbindelse med den ugentlige rengøring.

Stoppede afløb

Det er lejers eget ansvar at vedligeholde afløb, både i køkken og bad. Kan lejer ikke tilstrækkeligt rengøre afløbene, og der er behov for professionel hjælp, vil regningen blive pålagt den enkelte lejer, på den førstkommende lejeopkrævning efter udbedring er sket.

Er der tale om et stoppet afløb i fælleskøkkenerne som følge af fejlagtigbrug eller manglende vedligeholdelse, vil udbedringen blive delt mellem de lejere som har adgang til det pågældende køkken.

For at forebygge stoppede afløb, kan vi anbefale, at der én gang ugentligt hældes tre liter kogende vand gennem afløbet, det vil afhjælpe fedtaflejringer i afløbet.

Pære på toilettet
Hvis du mangler en pære til toilettet (LED spots), så skal du sende en mail til inspektøren ins@bikubenkollegiet.dk. Du kan enten bede om at få dem lagt i din postkasse eller aftale et tidspunkt, hvor inspektøren kommer og skifter pærerne.
Terrasser
Ved brug af grill

Det er vigtigt at man rydder op efter sig, rengør fælles grille og i tilfælde af brug af kul sørger for, at dette fjernes forsvarligt.

Generel oprydning

Der er små skraldespande rundt omkring på rælingen på terrasserne på 2. og 6. sal. Det er beboernes ansvar at tømme disse. Hvis de får lov til at stå fyldte, så øges risiko for rotter.

Cigaretskodder skal også afskaffes forsvarligt. De må ikke smides hverken på terrassen eller ud over rælingen. Det er set før, at personer neden for terrasserne er blevet ramt af varme cigaretskodder. Tilmed er skodderne svære at få ud af rillerne på terrassen.

Det er især vigtigt at fjerne disse skodder på grund af risiko for tilstopning af afløb. Der står krukker med sand rund omkring på kollegiets udendørsarealer. Det er beboernes eget ansvar at tømme disse.

Brandveje

Om sommeren er der meget aktivitet på terrasserne, hvilket altid er velkomment. Husk dog at holde brandvejene frie for tunge møbler, som ikke let kan fjernes. Dette er en del af kravene om brandsikkerhed på kollegiet, og skal til hver tid overholdes.

Gardiner
Det er tilladt, at sætte gardiner / persienner op. Når man flytter skal de pilles ned igen og hullerne repareres. Hvis den nye lejer gerne vil overtage gardiner / persienner, skal inspektøren have en mail fra ny lejer.
Møbler på kollegiet
Kollegiet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 212 af 27. marts 2008 om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker. Af punkt 5.1 i forskrifterne fremgår det, at flugtveje skal holdes fri og ryddelige i hele deres bredde.

Kommunalbestyrelsen (brandvæsenet) kan dog tillade, at gange eller gårdarealer (men ikke trapper) anvendes til andre formål end trafik, hvis flugtvejsbredden ikke reduceres eller hvis brandbelastningen af flugtvejsgangen ikkeforøges væsentligt.

Det betyder derfor, at kollegiet skal indsende nærmere forslag til anbringelse møbler i opholdsarealerne. Forslaget skal samtidig beskrive, hvilke materialer møblerne er fremstillet af. Efter modtagelsen af forslaget vil brandvæsenet behandle spørgsmålet herunder tage stilling til eventuelle betingelser for en godkendelse.

Parkering
Uanset hvor man holder på kollegiets område skal der altid ligge parkeringstilladelse i forruden. Læs mere om reglerne her.
Flugtveje
Der må ikke stå noget på flugtvejene (gangene). Loven foreskriver, at flugtvejene skal være frie. Hvis beboeren stiller sko, tørrestativer, eller andet der forhindrer, at man ikke kan passere ved brand vil pågældende beboer få en påmindelse. Derefter en skriftlig advarsel. Dette kan ende i en opsigelse.
Mine nøgler er blevet væk
Tidens Låse passer vores låsesystem. De kan kontaktes på 3879 7979. Der er døgnvagt. Der er selvbetaling, hvis man mister man sine nøgler og der er behov for låsesmed. Beboerne kan ikke selv bestille ekstra nøgler. Det skal gå igennem inspektøren.
Min chip er blevet væk
Kontakt Michael på +45 23 83 08 10. En ny chip koster 150 kr. Man hæfter selv for dette beløb, hvis man mister den.
Varme/radiatorer
Vores varmeanlæg er termostatsstyret. Når det er varmt udenfor bliver der sendt mindre varme ud i radiatorerne. Anlægget er indstillet, at der altid vil være mellem 21 – 22 grader rundt om på kollegiet.
Brand
Brandalarmerne på kollegiet er følsomme, og hvis alarmen går, kører brandvæsenet ud – det hjælper ikke at ringe op og sige at der er tale om en falsk alarm.

Hver gang brandvæsenet kører ud til en falsk alarm, koster det over 5.000,-

I bedes derfor være opmærksomme på følgende:

  1. Hold ovnene i køkkenerne rene, så der ikke dannes os/røg
  2. Blive i køkkenet når der laves mad, så intet brænder på

Ved falske alarmer vil udgiften blive pålignet de kollegianere, der har brugsret til køkkenet, hvis det ikke kan påvises, hvem der er årsag til den falske alarm. Husk derfor at holde ovnene rene. Alle ovne på kollegiet har en pyrolysefunktion, som bør benyttes ved den ugentlige rengøring.

Det skal ikke betragtes som en “løftet pegefinger”, men en henstilling, så der ikke smides penge ud, som kunne være blevet brugt til fælles gode på kollegiet.

Hvordan reserverer jeg loungen/festsalen?
Du kan reservere Loungen eller festsalen direkte her på hjemmesiden. Når du er logget ind skal du trykke på “book lokale”. Derefter udfyldes formularen med det ønskede lokale, dato. osv. Nå din booking er godkendt af Festudvalget vil den blive vist i bookingkalenderen. Når du kommer nærmere dagen for leje, vil et medlem af Festudvalget tage kontakt med henblik på overdragelse og gennemgang af faciliteter
Overlevering af lokaler/festlokaler efter leje
Alle lokaler der lånes/lejes skal rengøres efter brug. Rengøringen skal godkendes af Festudvalget. Hvis ikke der bliver gjort rent eller det ikke lever op til kravene, kan Inspektøren hyre professionel rengøring på lejerens regning.
Akut døgnvagt
Ved pludseligt opståede skader skal man kontakte den akutte døgnvagt. Eksempel kan være et sprunget vandrør, hvis der lugter af gas, hvis alt lyset på kollegiet er gået. Telefonnummeret er 4270 7030.
Booking af vasketid fra computer
Alternativt til maskinen i vaskerummet kan du reservere maskiner og se dit vaskeforbrug og på siden www.vaskeri.bikubenkollegiet.dk.
Læs mere om vaskeriet.
Hvordan får jeg hurtigere internet?
For at få den hurtigste internetforbindelse skal du anvende stikket i væggen (det kablede netværk, ethernet). For at bruge det skal du bruge et kabel, som du selv skal anskaffe dig. Typen af kabel du skal bruge et ethernetkabel RJ-45 cat5e (ikke krydset kabel) og forbinde det fra det grønne stik i væggen til din computer. Med den kablede forbindelse får du på til 100 mbit (varierer alt efter hvor mange der er på nettet på det givne tidspunkt).
Hvad skal jeg gøre for at få et adgang til netværket?
Se vores oversigt over WiFi koderne til de forskellige etager her.
Hvordan kommer jeg på internettet med min playstation/xbox?
Du kan kun bruge det kablede netværk til din spillekonsol – du skal altså have fat i et netværkskabel og bruge det grønne stik. Du kan ikke bruge det trådløse.
da_DKDansk